Detail hesla - Držení plodu

Držení ploduSlovníková definice
Vzájemný vztah částí plodu k sobě navzájem. Pravidelné držení je takové, když hlavička je flektovaná, bradička se dotýká hrudníku, horní a dolní končetiny jsou flektovány a přitištěny k hrudníku a břichu. Každé jiné držení je nepravidelné. Do odtoku plodové vody je držení volné, po odtoku je držení vynucené.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster