Detail hesla - Abortus

AbortusSlovníková definice
Předčasné vypuzení mrtvého plodu do konce 28. týdne těhotenství nebo vypuzení plodu s hmotností do 1000g. Podle délky gravidity pak rozlišujeme potraty časné (do 12. týdne ) a pozdní (od 12. týdne do 28. týdne). Spontánní, samovolný potrat má velmi pestrou etiologii. Ze strany matky může být příčinou vrozená vývojová vada dělohy, často infekční, kardiovaskulární nebo endokrinní onemocnění, stres a další. Ze strany plodu pak chromozomální aberace, poruchy nidace nebo toxické poškození. Nekomplikovaný potrat se projevu zpočátku bolestí v podbřišku nebo v křížové krajině a slabým krvácením. Příznaky se zesilují až je plodové vejce vypuzeno z dělohy. Komplikovaný potrat může být protrahovaný, protože děloha není schopna vyloučit plodové vejce. Neúplný potrat je takový, kdy se plod potratí a zbytek plodového vejce zůstává v děloze. Horečnatý potrat je komplikovaný infekcí a projevuje se horečkou, zimnicí a bolestí. Cervikální potrat je takový, kdy plodové vejce je potraceno do děložního hrdla a zevní cervikální ústí je uzavřeno. Při hrozícím potratu ženu hospitalizujeme, je nutný duševní i tělesný klid, podáváme sedativa, vitaminy a hormony, popř. provádíme cerkláž děložního hrdla.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster