Detail hesla - Antikoncepce u dorostenek

Antikoncepce u dorostenekSlovníková definice
Každá metoda bránící nechtěnému těhotenství. Lze ji rozdělit na reverzibilní a ireverzibilní. Účinnost antikoncepce vyjadřuje Pearl index. Dále lze antikoncepci rozdělit na hormonální a nehormonální.

Plná definice
Antikoncepce je každá metoda, která brání nechtěnému těhotenství. Lze ji rozdělit na reverzibilní a ireverzibilní. Účinnost antikoncepce vyjadřuje Pearl index (Tabulka 1). Dále lze antikoncepci rozdělit na hormonální a nehormonální.


Tabulka 1: Pearl index – účinnost antikoncepce


Kombinovaná hormonální antikoncepce (CC)
– směs estrogenu (ethinylestradiol, estradiolvalerát) a progestinu. Principem je blokace ovulace, zahuštění cervikálního hlenu a atrofie endometria. Nejužívanější formou je forma perorální (COC) nejčastěji s aplikací jednou denně po 21 dní s následnou mezerou v užívání 7 dní. Riziko chyby uživatelky snižují formy týdenních náplastí nebo třítýdenních vaginálních kroužků. Ve dnech bez podávání hormonů dochází vlivem spádu jejich hladin k děložnímu krvácení – pseudomenstruaci.

CC lze rozdělovat podle konstrukce, tedy podle dávky estrogenu a progestinu v jednotlivých tabletách měsíčního balení. Pokud jsou dávky obou složek konstantní, jde o monofazický přípravek, zvýšení dávky progestinu v druhé polovině cyklu je charakteristické pro bifazický modul, trifazické přípravky mění dávku dvakrát, případně současně mění dávku estrogenu. V kombifazické konstrukci se v polovině cyklu změní hladina ethinylestradiolu i progestinu.
Monofázické přípravky lze podávat kontinuálně nejčastěji 3 nebo 6 měsíců.

Dle dávky ethynylestradiolu (EE) rozdělujeme COC na vysoko (40–50 ug), nízko (30–37,5 ug) a velmi nízko (15–20 ug) dávkovanou, případně dávku velmi nízkou 25–20 ug a extrémně nízkou < 20 ug.
Jako každý lék i CC má své kontraindikace (Tabulka 2). Naopak existují četné neantikoncepční příznivé účinky (Tabulka 3).


Tabulka 2: Kontraindikace CC


Tabulka 3: Neantikoncepční přínosy CC


Čistě gestagenní antikoncepce  – kontinuální podávání progestinu. Principem je hlavně zahuštění cervikálního hlenu, atrofie endometria a narušení ovulace. Lepší bezpečnostní profil je vykoupen nižší kontrolou menstruačního cyklu. Jako metoda první volby je doporučována u žen s následujícími charakteristikami:

 • kontraindikace estrogenů a kombinované kontracepce obecně
 • zvýšené riziko karcinomu endometria
 • recidivující mykotické vulvovaginitis.
Relativní kontraindikace podávání čistě gestagenní antikoncepce
 • karcinom prsu (do 5 let někdy udáván jako absolutní kontraindikace)
 • ischemická choroba srdeční a cévní mozková příhoda
 • akutní trombembolická nemoc
 • migréna s aurou vzniklá při užívání antikoncepce
 • recidivující ovariální cysty
 • nadváha
 • akutní virová hepatitis, adenom a karcinom jater
 • vysoké riziko osteoporózy
 • hypolipidemie
Specifikem adolescentek je předepisování hormonální antikoncepce dívkám mladším 15 let, kde je sice zabránění těhotenství významnou indikací, ale při vyšším věku partnera než 15 let se dostáváme za hranice práva. Při předepisování pro neantikoncepční účinky hormonální antikoncepce u nezletilých platí obecné principy souhlasu právního zástupce s medikací. Podávání kombinované hormonální antikoncepce pouze z indikace úpravy menstruačního cyklu je možné, ale není u adolescentek vhodné. Depotní intramuskulární nebo subkutánní medroxyprogesteronacetát s sebou nese riziko ztráty kostní hmoty a má dlouhou dobu návratu ovulace po vysazení. Také velmi nízko dávkované preparáty nejsou vhodné pro adolescentky a ženy v riziku osteoporózy.

Postkoitální (záchranná, emergentní) antikoncepce (intercepce) spočívá v podání 1,5 mg levonorgestrelu do 72 hodin po nechráněném styku nebo v aplikaci nitroděložního tělíska do 5 dní od styku. Yuzpe metoda (jednorázové podání 0,1 mg EE + 0,5 mg levonorgestrelu do 72 hodin po styku) má nižší účinnost a vyšší rizika než levonorgestrel.

Nitroděložní tělísko (IUD) je prokazatelně nejvýhodnější metodou kontracepce ve srovnání cena – spolehlivost – zdravotní bezpečnost. Principem účinku je pravděpodobně aseptický zánět vedoucí k destrukci gamet a spermicidní efekt přidaného kovu.  IUD s sebou nese i jistá rizika – zvýšení rizika mimoděložního těhotenství (GEU), rizika pánevního zánětu a zvýšení krevní ztráty při menstruaci. Samotné zavedení tělíska je vzácně spojeno s rizikem. IUD bylo pro nulipary považováno za nevhodné, tato teorie je však dávno opuštěna a zejména u dívek s kontraindikacemi hormonální antikoncepce a neschopností užívání jiných metod je chybně opomíjeno. Také IUD má své kontraindikace.

Kontraindikace IUD

- absolutní
 • nevysvětlitelné krvácení z dělohy
 • vrozená vada dělohy
 • uzavřené hrdlo děložní a malá děloha u nulipary
- relativní
 • chronické či recidivující infekce pochvy
 • promiskuita
 • velká myomatózní děloha
 • pelipathie (pánevní bolest)
 • terapie imunosupresivy
 • neošetřená dysplazie hrdla
 • alergie na měď, Wilsonova choroba (pro IUD s mědí)
Nitroděložní systém s levonorgestrelem (LNG–IUS) je IUD uvolňující levonorgestrel. Za dominantní mechanismus působení je považována změna cervikálního hlenu bránící průniku spermií, atrofizace endometria, ovlivnění motility tub. LNG–IUS vykazuje dobrou kontrolu proliferace endometria.
Z nežádoucích účinků je nutno zmínit přechodné nepravidelné krvácení či špinění, vzácně také edémy, bolesti hlavy, citlivost prsů a bolest v podbřišku. Mohou se objevit funkční ovariální cysty, jejichž anamnestický výskyt je kontraindikací užití systému.

Spermicidy jsou lokální (chemická) kontracepce založená na principu imobilizace spermií v ejakulátu, který vychází z jiného složení buněčné stěny spermií oproti buňkám poševní sliznice. Po léta byl dostupný pouze nonoxynol-9, který byl spojen s vysokým Pearl indexem 3–21 a rizikem poškození poševní sliznice. Z  přehledu literárních údajů o spermicidu benzalkonium chlorid vyplývá srovnatelná antikoncepční účinnost s perorální kombinovanou  kontracepcí. Spermicidní aktivita benzalkonia je spojena se schopností narušovat buněčnou stěnu mikroorganismů. Benzalkonium je účinný vůči grampozitivním kokům (Streptococcus, Staphylococcus), gramnegativním tyčkám (E. coli, Enterobacter) i některým grampozitivním tyčkám (Corynebacterium). Zasahuje významné patogeny přenášené pohlavním stykem (Chlamydia trachomatis, Gardnerella vaginalis, Neisseria gonorrhoea, Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis). V koncentraci od 0,1 % ničí herpes simplex virus 2 a cytomegalovirus. Působí výhradně lokálně, nepřestupuje do krve ani do mateřského mléka. Představuje zajímavou variantu vysoce účinného kontraceptiva s výrazným antiinfekčním potenciálem.

Bariérová antikoncepce zabraňuje průniku spermií do dutiny děložní. Nejjednodušší a nejsnáze použitelnou pomůckou je kondom neboli prezervativ. Jeho Pearl index je sice jen 14, ale současně má vysokou antiinfekční účinnost v ochraně proti pohlavně přenosným chorobám. U nás méně užívanou metodou je ženská forma preservativu, tzv. femidom. Dostupné nejsou cervikální klobouček ani vaginální pesar.

Sterilizace je chirurgické přerušení vejcovodů u ženy (nebo chámovodů u muže) vedoucí k nevratné neplodnosti. Je tedy vhodná zejména pro stabilní partnerskou dvojici po dosažení plánovaného počtu dětí. Vykazuje vysokou míru spolehlivosti. Pearl index pro ženy je 0,l, pro muže 0,02. Většímu rozšíření této metody u nás brání přetrvávající platnost Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č.01/1972, která vymezuje indikace k provedení sterilizace.

Přirozené metody mají sice výhodu nulových vedlejších účinků, na druhé straně se vyznačují minimální mírou spolehlivosti a nulovou ochranou před pohlavně přenosnými chorobami. Nejčastěji používanými metodami jsou přerušovaná soulož a metoda neplodných dnů.

Adolescence je většinou spojena s hledáním životního partnera, tedy riziko pohlavně přenosné nemoci je se střídáním partnerů vyšší. Z tohoto pohledu je vhodné doporučovat kombinaci vysoce účinné antikoncepce (např. COC) s metodou bránící přenosu infekce (kondom, benzalkoniumchlorid).

Převzato z
Bayer M., ed.
Pediatrie - lékařské repetitorium. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce


Literatura:
Fait T. Antikoncepce – průvodce ošetřujícího lékaře. Maxdorf, Praha, s. 103
Speroff L, Fritz MA. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, 7th edition, Lippincott Williams, Philadelphia, 2005, p. 1334Přiložené soubory
 • Tabulka 5 - Kontraindikace IUD - Prohlédnout
 • Tabulka 4 - Relativní kontraindikace podávání čistě gestagenní antikoncepce - Prohlédnout
 • Tabulka 3 - Neantikoncepční přínosy CC - Prohlédnout
 • Tabulka 2 - Kontraindikace CC - Prohlédnout
 • Tabulka 1 - Pearl index – účinnost antikoncepce - Prohlédnout
Design and code by webmaster