Detail hesla - Autotransfuze

AutotransfuzeSlovníková definice
Transfuze krve či krevních komponent, které pocházejí z příjemcovy vlastní cirkulace. Rozlišují se tři základní typy: předoperační autologní odběr (PAO), akutní normovolemická hemodiluce (ANH) a perioperační sběr krve (PSK). PAO: Pacientovi je před plánovanou operací odebrána vlastní krev nebo krevní složky (odběr plné krve, aferéza) a autologní transfuzní přípravky (plná krev, erytrocyty, plazma nebo trombocyty) jsou pacientovi podány zpět během operace či po ní. Obvyklý interval mezi odběry a před operací je 7 dní. Odběr je kontraindikován u bakteriemie a u akutního infarktu myokardu. Ostatní kontraindikace jsou relativní. Autologní transfuzní přípravky jsou v zásadě testovány a uchovávány stejným způsobem jako alogenní analoga. Uchovávají se však odděleně. ANH: Odběr předem definovaného množství krve bezprostředně před operací a současné podání náhradního roztoku tak, aby nastalo snížení krevního hematokritu při zachování krevního objemu (normovolemie). Kompenzační mechanismy zajistí zásobení tkání kyslíkem a pacient při operačním krvácení ztrácí krev chudou na erytrocyty. Retransfundovaná krev má zachovány koagulační faktory a funkční trombocyty. PSK: Jedná se o odběr pacientovy vlastní krve z operačního či krvácejícího pole a její návrat zpět pacientovi. Provádí se během operace – intraoperační sběr krve, nebo po operaci – pooperační sběr krve. Krev se před retransfuzí promývá nebo se podává bez předchozího zpracování.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster