Detail hesla - Anémie posthemoragická

Anémie posthemoragickáSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Akutní posthemoragická anémie

Akutní posthemoragická anémie vzniká v důsledku rozsáhlého akutního krvácení (ruptura velkých cév, ruptura sleziny, krvácení z jícnových varixů, mimoděložní těhotenství ap.). Náhlá ztráta třetiny krevního objemu může vést k selhání srdce a oběhu, ireverzibilnímu šoku a smrti. Pokud ztráta vzniká pozvolněji během jednoho či více dnů, lze přežít i ztrátu 50–60 % objemu krve vzhledem k tomu, že dochází ke kompenzatornímu přesunu tekutin z intersticia do cévního řečiště.

Klinický obraz


Příznaky při akutní ztrátě krve jsou dány jednak snížením objemu cirkulující krve, jednak nedostatečným přenosem kyslíku. Po přechodném vzestupu tlaku dochází následkem vazokonstrikce k postupnému poklesu až k obrazu hemoragického šoku s tachykardií, nitkovitým pulsem, slabostí, pocením, pocitem žízně, chladu končetin a dušností.

Diagnostika

Anémie vzniká až po řadě hodin při hemodiluci v důsledku přestupu tekutin do krevního řečiště. Anémie má normocytární normochromní charakter, v počáteční fázi není zvýšen počet retikulocytů, postupně může jejich počet stoupat spolu s počtem leukocytů a trombocytů díky aktivaci kostní dřeně.

Léčba

Terapie je komplexní, je nutno zastavit krvácení, rychle doplnit krevní ztráty za účelem udržení dostatečného objemu cirkulující krve a zabránit rozvíjejícímu se šoku podáváním transfuzí plné krve, plazmy či jejích náhražek.

Chronická posthemoragická anémie

Chronické krevní ztráty vedou nejčastěji k rozvoji sideropenické anémie.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster