Detail hesla - Deficit koagulačního faktoru X

Deficit koagulačního faktoru XSlovníková definice
Výskyt vrozené, autozomálně dědičné formy deficitu FX je ojedinělý. Získané formy byly zachyceny u nemocných s amyloidózou, při respiračních infekcích a AML. Rozsah krvácení u pacientů s hladinou < 1 % je podobný jako u hemofilií, přičemž dominuje krvácení do sliznic, měkkých tkání, ale nezřídka i kloubů. Při hladině > 10 % je riziko krvácení malé, je však třeba pamatovat na zvýšené riziko při úrazech a operacích. V koagulačním nálezu je prodloužení APTT a PT při normální době krvácivosti. Terapie je substituční, lze podat plazmu i koncentráty protrombinového komplexu. Cílový vzestup hladiny FX na 10–40 % zajistí dostatečný hemostatický efekt.


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster