Detail hesla - Deficit faktorů kontaktní fáze

Deficit faktorů kontaktní fázeSlovníková definice
Deficity faktorů kontaktní fáze - faktor XII (F XII), prekalikrein (PK) a vysokomolekulární kininogen (HMWK) nejsou spojeny se zvýšeným krvácením. O klinických projevech těchto defektů se vedou spory, někteří autoři považují hluboké deficity těchto faktorů za trombofilní (první popsaný pacient s deficitem FXII zemřel na embolii plic), současně se předpokládá výskyt častějších spontánních potratů. Laboratorně u těžkých defektů FXII, PK a HMWK nacházíme extrémně prodloužené APTT. Substituční terapie není nutná, ale při chirurgickém zákroku je doporučovaná preventivní antikoagulační terapie. V případě trombózy či embolie plic se podává běžná antikoagulační léčba.


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster