Detail hesla - Anémie sideroblastická získaná

Anémie sideroblastická získanáSlovníková definice
Nejčastější formou získané sideroblastické anémie je refrakterní anémie se zmnožením prstenčitých sideroblastů (RARS) v rámci myelodysplastického syndromu (viz kapitola výše), kde je příčinou hromadění železa získaná mutace v enzymatickém systému utilizujícím železo v mitochondriích. Vzácně se vyskytuje sideroblastická anémie v průběhu léčby některými antituberkulotiky (isoniazid), azathioprinem, fenacetinem, při otravě olovem, u revmatoidní artritidy a u některých nádorů.


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster