Detail hesla - Imunitní trombocytopenická purpura

Imunitní trombocytopenická purpuraSlovníková definice
Získané, autoimunitně podmíněné onemocnění s poklesem počtu krevních destiček pod 100x109/l. Příčinou je zvýšená destrukce trombocytů mediovaná autoprotilátkami spolu s narušenou tvorbou destiček v kostní dřeni. Klinickým důsledkem je zvýšení rizika nebo vznik krvácivých projevů. U velké části pacientů probíhá onemocnění asymptomaticky.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster