Detail hesla - Monoklonální gamapatie nejasného významu

Monoklonální gamapatie nejasného významuSlovníková definice
Stav, kdy je v krvi nacházen paraprotein v hladině do 30 g/l, v kostní dřeni není více než 10 % plazmatických buněk a u nemocného nejsou nalezeny žádné příznaky orgánového poškození definovaného jako CRAB (C – hyperkalcemie, R – renální insuficience, A – anémie, B – kostní léze) a zároveň nejsou nalezeny žádné známky lymfoproliferativního nebo jiného onemocnění spojeného s produkcí paraproteinu. Udává se, že MGUS se nalézá u 1–3 % obyvatel starších 50 let a u 3–5 % nemocných starších 70 let. Muži jsou postiženi častěji. Při vyloučení výše uvedených příčin a uzavření diagnózy jako MGUS nemocné pouze sledujeme. Existuje riziko rozvoje do mnohočetného myelomu, ev. další lymfoproliferativní choroby, které je výrazně vyšší ve srovnání s běžnou populací. Kumulativní riziko rozvoje myelomu se udává zhruba 25 % ve 20 letech.


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster