Detail hesla - Trombocytopenie megakaryocytární

Trombocytopenie megakaryocytárníSlovníková definice
Megakaryocytární trombocytopenie tvoří druhou skupinu trombocytopenií ze snížené tvorby krevních destiček a zde nalézáme ve dřeni normální nebo zvýšený počet megakaryocytů. Megakaryocyty však většinou vykazují různé tvarové odchylky. Do této skupiny patří trombocytopenie u megaloblastových anémií, paroxysmální noční hemoglobinurie, myelodysplastického syndromu atd. K této skupině patří i vzácné hereditární trombocytopenické trombocytopatie (např. Bernardův-Soulierův syndrom, May-Hegglinova anomálie).


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster