Detail hesla - Trombocytopenie polékové

Trombocytopenie polékovéSlovníková definice
Polékové trombocytopenie jsou svou etiologií a patogenezí i klinickým obrazem blízké akutní formě ITP. U vnímavých jedinců zde do imunních komplexů vstupují některé léky (chinidin, sulfonamidy) nebo méně často složky potravy a způsobují destrukci krevních destiček. Pokles trombocytů a rozvoj krvácivých projevů po podání provokujícího činitele bývá prudký a také klinická symptomatologie ustupuje po jeho vysazení již během několika dnů. Odlišný může být průběh u trombocytopenie pří léčbě přípravky zlata. V důsledku dlouhodobého zadržování v těle dochází k úpravě počtu trombocytů opožděně i za několik let po ukončení léčby.


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster