Detail hesla - Trombocytopenie neonatální aloimunní

Trombocytopenie neonatální aloimunníSlovníková definice
Neonatální aloimunní trombocytopenie je obdobou neonatální hemolytické anémie. Vzniká působením protilátek proti destičkovým antigenům, především třídy PLA1 (HPA1a), tvořených matkou v tomto systému negativní.


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster