Detail hesla - Trombocytopenie indukovaná heparinem

Trombocytopenie indukovaná heparinem



Slovníková definice
Podávání heparinu může asi 1–3 % nemocných indukovat trombocytopenii. Tato je dvojího typu. Typ I je důsledkem nespecifické schopnosti mukopolysacharidové molekuly heparinu aglutinovat krevní destičky. Pokles počtu krevních destiček nedosahuje nebezpečných hodnot (kolem 100 x 109/l), zůstává asymptomatický a nevyžaduje přerušení léčby. Heparinem indukovaná trombocytopenie II. typu je důsledkem tvorby specifických protilátek proti komplexu heparinu a destičkového faktoru 4 na povrchu trombocytů a indukce periferní trombocytární trombotizace. Trombocytopenie bývá hlubší, pod 50 x 109/l, a v klinickém obraze více než krvácivé projevy dominují ischemické komplikace v důsledku periferních arteriálních trombóz. Může se rozvinout i syndrom generalizované mikrotrombotizace. Heparinem indukovaná trombocytopenie II. typu je vzácná, ale nemocného ohrožuje amputacemi i na životě. Podávání heparinu nutno ukončit a přistoupit k antikoagulanciím hirudinového typu (lepirudin, Refludan; argatroban, Novastan).


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster