Detail hesla - Trombocytopenie

TrombocytopenieSlovníková definice
Trombocytopenie vzniká nepoměrem mezi novotvorbou a zánikem trombocytů. Příčinou této nerovnováhy bývá selhání tvorby destiček v kostní dřeni nebo jejich urychlený zánik. Trombocytopenie může být také způsobena zadržováním krevních destiček mimo cirkulaci. Patogenetické rozdělení trombocytopenií je uvedeno v tabulce.

Plná definice

Tab. 1 – Patogenetické rozdělení trombocytopenií

1. Snížená tvorba krevních destiček
 1.1. Hypoplasie a aplasie megakaryocytů (trombocytopenie amegakaryocytární)
 Vrozené
 Získané
 1.2. Megakayocytární dysplazie (trombocytopenie megakaryocytární)
 Vrozené
 Získané
1.2.1. Myelodysplastický syndrom
2. Zvýšený zánik krevních destiček (trombocytopenie megakaryocytární)
 2.1. Zvýšená destrukce krevních destiček (imunní trombocytopenie)
 Imunní  trombocytopenie
 Další imunitní trombocytopenie
 2.2. Zvýšená konsumpce krevních destiček
 Diseminovaná intravaskulární koagulace
 Syndrom Moschcowitzův
 Hemolyticko - uremický syndrom
Poheparinová trombocytopenie
 2.3. Zvýšená ztráta krevních destiček
3. Zvýšená sekvestrace krevních destiček

Klinický obraz

Spontánní krvácivé projevy u trombocytopenií se objevují až při poklesu počtu krevních destiček pod 30–10 x 109/l. Výjimky jsou však časté. I výrazný pokles trombocytů zůstává někdy asymptomatický. Naopak přítomnost spontánních krvácivých projevů při počtu krevních destiček kolem 50–100 x 109/l budí podezření na současnou poruchu jejich funkce. V laboratorním nálezu vedle sníženého počtu krevních destiček zjišťujeme u trombocytopenií prodlouženou dobu krvácivosti, pozitivní venostatický test, porušenou retrakci koagula a sníženou konzumpci protrombinu.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster