Detail hesla - Trombocytopenie aloimunitní neonatální

Trombocytopenie aloimunitní neonatálníSlovníková definice
Trombocytopenie u novorozence v důsledku inkompatibility v systému HLA, který vede k tvorbě aloprotilátek u matky. Ty přecházejí přes placentu do krevního oběhu plodu, vážou se na trombocyty dítěte a způsobují jejich destrukci. Může být postiženo již první dítě v rodině. Novorozenec je ohrožen krvácením do CNS již prenatálně.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster