Detail hesla - EBV lymfoproliferace

EBV lymfoproliferaceSlovníková definice
Lymfoproliferace, pro které je charakteristická inkorporace Epstein-Barrové viru (EBV) do genomu klonálně expandujících lymfocytů. Naprostá většina EBV lymfoproliferací vychází z infikovaných B-lymfocytů. Zvýšeným rizikem jsou zatíženi zejména imunokompromitovaní nemocní, u kterých může dojít k rozvoji vysoce agresivního lymfomu s častým extranodálním postižením a nepříznivou prognózou. Diagnostika se opírá o histologické a zejména imunohistochemické vyšetření postižené tkáně, včetně průkazu virové RNA v buňkách (EBER1,2) nebo proteinu svědčícího o replikaci viru v buňkách (LMP1,2). Léčba agresivních EBV asociovaných lymfoproliferací, zvláště u těžce imunokompromitovaných jedinců, je obtížná, opírá se o redukci imunosupresiv (pokud je pacient užívá), chemoterapii, radioterapii, aplikaci monoklonálních protilátek (anti-CD20), interferonu-α, adoptivní imunoterapii dárcovskými, ať již EBV-specifickými nebo nespecifickými, cytotoxickými T-lymfocyty (po transplantacích krvetvorných buněk).


Autor: Redakce

Design and code by webmaster