Detail hesla - Leukopenie

LeukopenieSlovníková definice
Leukopenie je snížený počet leukocytů pod laboratorní normy.

Plná definice
Podle zastoupení jednotlivých druhů je ještě dále specifikována. Nejčastěji bývá způsobena neutropenií, což je stav, kdy podle laboratorních norem dojde k poklesu pod 2 x 109/l, pro pacienta je pak tento pokles významný, pokud klesne počet pod 1 x 109/l, resp. 0,5 x 109/l, resp. 0,1 x 109/l (těžká neutropenie). S těmito stavy se můžeme setkat v útlumu krvetvorby (aplastická anémie), v rámci polékových cytopenií (nejčastěji po podání cytostatik), po radioterapii, při infiltraci kostní dřeně nádorovým procesem. K neutropenii může dojít i v rámci autoimunitních procesů při systémových onemocněních, polékově či parainfekčně.

Zvláštním stavem je cyklická neutropenie, která je podmíněna geneticky. Jedná se o autosomálně dominantní onemocnění, spočívající v poruše kmenové buňky, která se projevuje cyklicky se objevující neutropenií. Jedná se o vzácné onemocnění stejně jako ostatní kongenitální neutropenické syndromy. V případě neutropenie, zejména těžší, bez jednoznačného vysvětlení je indikováno vyšetření kostní dřeně. Eosinopenie a bazocytopenie je často způsobena jen změnou relativního zastoupení.

Častěji se pak můžeme setkat s lymfocytopenií. S nižším počtem lymfocytů se můžeme setkat při některých infekcích, při podávání některých léků (kortikoidy, cytostatika), po radioterapii. Příčinou je zde zvýšená destrukce. Nižší počet lymfocytů může provázet i některé choroby, jako jsou například některé typy lymfomů, Wiskott-Aldrichův syndrom, kde kromě kvantitativní lymfopenie je změněna i kvalitativní funkce lymfocytů T i B řady.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster