Detail hesla - Leukocytóza

LeukocytózaSlovníková definice
Leukocytóza je nejčastěji způsobena neutrofilií, což je stav, kdy dochází ke zvýšenému počtu neutrofilů v periferní krvi, které může být provázeno i změnami v rozpočtu (vyplavení většího množství nezralých elementů – tyče, myelocyty).

Plná definice
Příčinou je většinou aktivace zásobního poolu neutrofilů, ke kterému dochází při zánětech, septických stavech, kdy můžeme někdy pozorovat až tzv. leukemoidní reakci. S neutrofilií se můžeme setkat po podávání některých léků, v běžné praxi zejména s kortikoidy. Leukocytóza může provázet i některé procesy v kostní dřeni, například infiltraci nádorovými buňkami. Diferenciálně diagnosticky je nutné odlišit, zejména při kvalitativních odchylkách, myeloproliferativní onemocnění. S eozinofilií se setkáváme u alergických stavů, může doprovázet parazitární infekce, autoimunitní onemocnění, systémová nebo kožní (vaskulitida, psoriáza, pemfigus). Lze se s ní setkat u nemocných s některými nádory, jako je Hodgkinův lymfom a epiteliální tumor. Lymfocytózu, která je skutečně absolutní a nikoli jen relativní při neutropenii, pozorujeme nejčastěji při infekčních onemocnění, zejména virových. Příkladem může být infekční mononukleóza při EBV infekci, kdy ale buňky nabírají monocytoidního vzhledu. Z dalších infekcí je nutné zmínit pertusi, některé protozoální infekce jako je toxoplazmóza a chronické intracelulární infekce (např. tuberkulóza nebo brucelóza). V případě nevysvětlené přetrvávající lymfocytózy je vždy indikováno imunofenotypizační vyšetření.
Monocytóza bývá častým průvodním jevem u některých infekcí (tuberkulózy, malárie, tyfu) a často bývá přechodně v počátku reparace kostní dřeně po chemoterapii či jiném dřeňovém poškození.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster