Detail hesla - Koagulace diseminovaná intravaskulární

Koagulace diseminovaná intravaskulárníSlovníková definice
Získaná porucha koagulace vedoucí ke vzniku trombů, která se projevuje poruchou perfúze orgánů a tkání. Současně dochází ke krvácení, ke spotřebě koagulačních komponent a k vyčerpání potenciálu krevního srážení. K rozvoji dochází v důsledku překotné aktivace koagulace, navozenou průnikem tkáňového faktoru nebo jiných tromboplastických substancí do oběhu, přímou aktivací koagulace uvnitř cévy a selháním regulačních a eliminačních mechanismů.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster