Detail hesla - Lymfomy prekurzorové

Lymfomy prekurzorovéSlovníková definice
Lymfoblastový lymfom (LL) patří mezi prekurzorové lymfomy a vychází nejčastěji z T-buněk (90 %), zbytek je B-buněčného původu. Tvoří asi 1 % všech lymfomů a je dle WHO klasifikace považován spolu s akutní lymfoblastovou leukemií (ALL) za jednu jednotku. Existuje u něj vyšší riziko postižení CNS a velmi časté je extranodální postižení. Je charakterizován agresivním průběhem a k jeho léčbě se většinou používají stejné intenzivní léčebné protokoly jako pro ALL. V současné době se zdá, že vyléčit se podaří zhruba 50 % dospělých nemocných a až 70–90 % dětských pacientů. V léčbě druhé linie se uplatňuje autologní nebo allogenní transplantace krvetvorných buněk.


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster