Detail hesla - Polyglobulie

PolyglobulieSlovníková definice
Sekundární polyglobulie je důsledkem zvýšené produkce erytrocytů působením vyšší hladiny erytropoetinu.

Plná definice
K této situaci dochází fyziologicky v rámci kompenzačních mechanismů, například při pobytu ve vysoké nadmořské výšce. Z patologických situací je zapotřebí zmínit chronická plicní onemocnění, stavy s poruchou transportu kyslíku (např. methemoglobinémie), srdeční pravolevý zkrat. Erytropoetin může být rovněž produkován ve zvýšené míře autonomně při některých patologických situacích, jako jsou nádory ledvin, hepatom, polycystická choroba ledvin a některé další.

Klinický obraz je dán většinou základním onemocněním, jen zřídka se uplatní příznaky z vyšší viskozity krve. Většinou chybí splenomegalie.

V laboratorním obraze nalézáme vyšší hematokrit nad 0,48, saturace arteriální krve kyslíkem je pod 92 %. Hladina erytropoetinu je zvýšená a při kultivačním vyšetření kostní dřeně nerostou erytroidní kolonie autonomně. Chybí mutace genu pro JAK2.

U nemocného je z pohledu léčby na prvém místě nutnost řešení primární příčiny.

Někdy se hovoří o tzv. terciární polyglobulii, kdy je objem erytrocytární masy nezvýšen, ale v důsledku poklesu objemu plazmy je při vyšetření krevního obrazu nalézán relativní vyšší hematokrit a hodnota hemoglobinu.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster