Detail hesla - Lymfadenopatie u infekčních onemocnění

Lymfadenopatie u infekčních onemocněníSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Mízní uzliny představují tkáň s velmi důležitou úlohou v obraně organismu před infekcí. Hlavním příznakem lymfadenitidy je zvětšení lymfatické uzliny, které je způsobeno edémem a zánětlivou infiltrací leukocyty. Může být asymptomatické, nebo je provázeno bolestivostí a citlivostí. Některé infekce jsou provázeny i zánětlivými změnami na kůži, může dojít i k celulitidě či tvorbě abscesů, jejichž perforací pak vznikají píštěle (TBC, venerický lymfogranulom apod.). Lymfadenopatie jsou jedním z nejčastěji popisovaných patologických nálezů v medicíně. Význam zvětšených uzlin může být zcela benigní, ale může být známkou i závažného, např. onkologického, onemocnění. Nejběžnější příčinou uzlinového syndromu jsou infekční choroby. Kterýkoli patogen – bakteriální, virový, parazitární nebo mykotický – může být příčinou lymfadenopatie. Postižení lymfatických uzlin může být generalizované – většinou při celkových infekcích, nebo může být omezené na lokální lymfatické uzliny ve spádové oblasti, tj. v místě odpovídajícím vstupní bráně či lokalizaci infekce. Přehled infekčních nemocí provázených lokalizovanou lymfadenopatií je uveden v tabulce.

Generalizované zvětšení lymfatických uzlin (zvětšení uzlin ve dvou a více vzájemně nesouvisejících oblastech) je časté při infekční mononukleóze, cytomegalovirové infekci, toxoplasmóze, brucelóze, sekundární formě syfilidy, u adenovirových nákaz a u HIV infekce ve stadiu perzistující generalizované lymfadenopatie. Z exotických nákaz bývá povšechné zduření uzlin u horečky dengue, viscerální leishmaniózy a u filariózy.

Při vyšetření si všímáme velikosti uzlin, jejich konzistence, bolestivosti, pohyblivosti vůči okolní tkáni a přítomnosti kožních změn nad uzlinami. Pátráme, zda je přítomno zánětlivé ložisko, které by vysvětlilo zvětšení uzlin drénujících spádovou oblast zvětšené uzliny (reaktivní lymfadenitida). Při submandibulární lymfadenitidě je nutno vyloučit zubní původ, při zduření lymfatických uzlin v tříslech pohlavní nemoc. U většiny lymfadenopatií je příčina zřejmá, u reaktivních pátráme po zánětlivém ložisku.

Z pomocných vyšetření provádíme krevní obraz, bakteriologické vyšetření sekretu z hnisavého ložiska nebo punktátu zhnisané uzliny a příslušná sérologická vyšetření cílená na nákazy, které provází lymfadenopatie. V případě potřeby doplníme vyšetřovací plán zobrazovacími metodami (ultrasonografie, CT či lymfangiografie). Ke stanovení diagnózy je někdy nutné cytologické vyšetření punktátu uzliny nebo histologické vyšetření excitované uzliny či bioptického materiálu. Histologický obraz je pro některá onemocnění víceméně charakteristický (toxoplasmóza, tuberkulóza, cytomegalovirová onemocnění či mykotické nemoci). V diferenciální diagnostice je nutno myslet i na maligní a krevní onemocnění, kolagenózy, alergickou lymfadenopatii vyvolanou některými léky (hydantoiny, hydralaziny aj.), thesaurismózy či vrozené imunodeficity.
 
Tab. Lokalizovaná lymfadenopatie u běžných infekčních nemocí
Onemocnění Lokalizace uzlin Diagnostika
Bakteriální
Spála, streptokoková angína krční, podčelistní nález v hrdle, exantém, výtěr z mandlí
Tularémie podle vstupní brány infekce (loketní, axilární apod.) sérologie
Mykobakterióza krční, podčelistní, nadklíčkové často kolikvace, bakteriální vyšetření punktátu
Horečka z kočičího škrábnutí podle místa poranění v 10 % kolikvace, poranění kočkou či jiným zvířetem
Červenka podle vstupu brány infekce červená skvrna v místě vstupu nákazy
Pasteurelóza podle místa zranění pokousání kočkou či jiným zvířetem
Virové
Mononukleóza krční, podčelistní krevní obraz, Paulova-Bunnelova reakce
Zarděnky týlní, šíjové, zadní krční exantém, krevní obraz, sérologie
Adenoviróza krční, podčelistní faryngitida
Herpetická stomatitida podčelistní, přední krční nález v dutině ústní
Parazitární
Toxoplasmóza krční, týlní, šíjové, retroaurikulární sérologie
Pedikulóza týlní, šíjové nález vší a hnid

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster