Detail hesla - Očkování při cestách do zahraničí

Očkování při cestách do zahraničíSlovníková definice
Slouží k prevenci nákaz, které by mohly být získány během pobytu v zahraničí v oblastech s vyšším rizikem nákazy.

Příbuzná hesla: Průjem cestovatelů

Plná definice
V rámci poradenství před odjezdem je třeba nejprve zkontrolovat platnost pravidelného očkování (u dospělých zejména platnost očkování proti tetanu, poliomyelitidě, případně i záškrtu). Dále je třeba zjistit, zda při vstupu do země, kam cestovatel směřuje, není požadováno některé z očkování. V současnosti je podle doporučení SZO povinné pouze očkování proti žluté zimnici při cestách do některých zemí Afriky, Střední a Jižní Ameriky. Toto očkování provádí centra cestovní medicíny při zdravotních ústavech nebo klinikách a odděleních infekčních nemocí. Záznam o provedeném očkování se provádí do Mezinárodního očkovacího průkazu včetně jména lékaře, šarže vakcíny a oficiálního razítka vakcinačního centra. Další součástí je očkování doporučené na základě odhadu možného rizika vzniku nákazy. Bere se v úvahu věk a zdravotní stav cestovatele, způsob cestování, ubytování a stravování, dostupnost lékařské péče i plánovaná činnost cestovatele v místě pobytu. Nejčastěji se doporučuje očkování proti hepatitidě A, B, břišnímu tyfu, meningokokové meningitidě a vzteklině.

Tab. Očkování při cestách do zahraničí

Nákaza Indikace Očkovací látka Počet aplikací Trvání ochrany
Doplnění pravidelného očkování
tetanus udržení ochrany po dřívějším  anatoxin 1 10–15 let
poliomyelitida očkování inaktivovaná  1 10 let 
záškrt
anatoxin 1 10 let 
Povinné očkování
žlutá zimnice cesta do zemí uvedených v seznamu SZO atenuovaná 1 10 let 
Doporučená očkování
hepatitida A cesta do zemí s nižší hygienickou úrovní inaktivovaná 2 20 let
hepatitida B dlouhodobý pobyt v endemické oblasti rekombinantní 3 doživotně
břišní tyfus cesta do zemí s nízkou hygienickou úrovní polysacharidová 1 3 roky
meningokoková meningitida cesta do zemí s aktuálním epidemickým výskytem (povinně do Saúdské Arábie v době putování do Mekky) polysacharidová 1 3 roky
japonská encefalitida dlouhodobý pobyt v endemické oblasti inaktivovaná 3 2 roky
vzteklina zvýšené riziko poranění zvířaty inaktivovaná 3 1–2 roky
cholera pobyt v cholerové oblasti za špatných hygienických podmínek, anacidita žaludku perorální inaktivovaná 2 až 2 roky 
chřipka pobyt rizikových osob v oblasti epidemie inaktivovaná 1 1 rok
klíšťová encefalitida pobyt v přírodních ohniscích nákazy inaktivovaná 3 3 roky

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster