Detail hesla - Paratyfy A, B, C

Paratyfy A, B, CSlovníková definice
Tři odlišná onemocnění způsobená salmonelami. Zdrojem nákazy jsou většinou bacilonosiči nebo akutně nemocné osoby. Vehikulem nákazy bývá kontaminovaná voda či kontaminované, nedostatečně tepelně upravené potraviny.

Plná definice
Paratyfus A se v ČR nevyskytuje, ale bývá importován občany vracejícími se z endemických oblastí. Onemocnění probíhá jako lehčí forma břišního tyfu. Paratyfus B se vyskytuje na celém světě. V ČR se v současnosti vyskytuje jen ojediněle a zpravidla jde o importované případy. Zdrojem nákazy mohou být kromě člověka i zvířata. Inkubace je 2 až 9 dnů. Onemocnění probíhá buď jako lehký břišní tyfus nebo jako horečnatá gastroenteritida. Paratyfus C je vzácné onemocnění postihující jedince oslabené jinou základní chorobou. Diagnostika paratyfů je možná izolací původce z krve či stolice nebo sérologicky Widalovou reakcí. Ta se běžně provádí s použitím antigenů salmonely břišního tyfu a paratyfu B. Pokud je podezření na paratyfus A, je třeba na tuto skutečnost laboratoř upozornit. Nemocní se izolují na infekčním oddělení. Lékem volby jsou fluorochinolony. Prevencí nákazy je dodržování zásad hygieny stravování. Očkování proti břišnímu tyfu nechrání před nákazou paratyfem.

Tab. Původci a geografický výskyt paratyfů
Onemocnění

 Původce a antigenní skladba

 Geografický výskyt

Paratyf A Salmonella enterica sérovar Paratyphi A
1, 2, 12; a
Středomoří, Blízký východ, Střední Asie, indický subkontinent, Čína
Paratyf B Salmonella enterica sérovar Paratyphi B
4, 5, 12; b, 1, 2
celosvětový (zvl. jižní Evropa, západní Afrika, Dálný východ)
Paratyf C Salmonella enterica sérovar Paratyphi C
6, 7, Vi; c, 1, 5
ojedinělý (jihovýchodní Asie, Latinská Amerika)

Marie Staňková, Vilma Marešová, Jiří Vaništa
Převzato z
Repetitorium infekčních nemocí. Praha: Triton 2008.
http://www.tridistri.cz

Autor: Redakce

Design and code by webmaster