Detail hesla - Voltážová kritéria hypertrofie komor

Voltážová kritéria hypertrofie komorSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Raménková blokáda je kompletní, trvá-li komorový komplex 0,12 s a více, pokud je kratší, je blokáda inkompletní.

hypetrofie levé komory

index Sokolow-Lyon

S ve V1 + R ve V5/6 > 3,50 mV

index McPhies

maximální S + maximální R v
prekordiálních svodech > 4,00 mV

index Lewis

R v I + S ve III > 2,50 mV

hypetrofie pravé komory

R ve V1/2 + S ve V5/6 > 1,05 mVAutor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster