Detail hesla - Poranění srdce tupá

Poranění srdce tupáSlovníková definice
Komoce srdce je především funkční a jen lehké strukturální poranění, spojené s otřesem a nárazem srdce v hrudníku, hlavním rizikem je vznik instability rytmu a možnost maligní dysrytmie. Kontuze myokardu je závažné strukturální trauma srdce při náhlém, prudkém a silném stlačení srdce mezi sternem a páteří.

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Nejčastější příčinou komoce jsou kolektivní kontaktní hry s míčem. Kontuzi způsobí dopravní nehody, při nichž nepřipoutaný řidič narazí hrudníkem na volant bez airbagu, dále přiražení hrudníku, zlomenina sterna a žeber při pádech z výše apod., současný tah a torze mohou vést až k roztržení srdce a velkých cév. Při zlomení sterna perforují jeho úlomky nejčastěji pravou komoru a vzestupnou aortu. Poranění nitrosrdečních struktur je závislé na fázi srdeční revoluce, v níž se komprese odehrála: v systole bývá postižena nejčastěji aortální chlopeň avulzí komisury, v diastole chlopně atrioventrikulární.

Klinický obraz a dg.

Nejčastějším příznakem je bolest připomínající akutní infarkt myokardu. Ve většině případů zjišťujeme známky poranění hrudníku. Základními vyšetřením jsou EKG, rtg snímek hrudníku, stanovení kreatinkinázy, včetně MB frakce, a vyšetření echokardiografické. Na EKG nalézáme nespecifické změny ST úseku, projevy perikarditidy nebo i změny typické pro akutní infarkt myokardu. V důsledku kontuze myokardu může dojít ke vzniku aneuryzmatu nebo pseudoaneuryzmatu komory, v extrémním případě až k ruptuře stěny s vývojem tamponády. Průvodním jevem jsou poruchy rytmu a převodu vzruchu včetně život ohrožujících komorových arytmií.

Komoce myokardu způsobí poruchu rytmu a nestabilitu krevního tlaku. Může vyvolat bezpulsovou komorovou tachykardii nebo komorovou fibrilaci, vzácněji vznikne přechodný AV blok III. stupně; kardiomarkery nebývají zvýšeny a transthorakální echokardiografie (TTE) může být normální.

Kontuze srdce naopak vytvoří ložiska svalových nekróz a hemoragií spolu s edémem. Vedou ke snížení až ztrátě kontraktility myokardu a k jeho elektroinstabilitě. Měnlivé arytmie a chaotický rytmus včetně torsades des pointes mohou končit kardiogenním šokem, bezpulsovou elektroaktivitou nebo asystolií. Kardiomarkery jsou postupně pozitivní, v TTE je zřejmý fluidoperikard tvořený tekutou krví. Hemoperikard může vést k příznakům srdeční tamponády. Klinický průběh může být až letální v případě opakované maligní dysrytmie rezistentní na podání antiarytmika a na elektrokonverzi nebo při srdeční tamponádě. Pozdním následkem rozsáhlé kontuze srdce může být srdeční selhání, průvodní postižení perikardu může způsobit konstrikci.

V diagnostice je významný mechanismus úrazu, změny hemodynamiky, závažná hypotenze nereagující na vazopresory a měnlivé srdečních arytmie.

Dif. dg.

Komoce vs kontuze potvrdí transezofageální echokardiografie (TEE) vyšetření a nález zvýšených kardiomarkerů CK-MB, troponinu, myoglobinu.

Terapie

Optimální je rychlý a šetrný transport do traumacentra s kardiologicko-kardiochirurgickým zázemím. Na místě nehody se zajistí i.v. vstup, zahájí objemová náhrada, zajistí se volné dýchací cesty a dostatečné dýchání. Punkce k odlehčení hemoperikardu je optimálně navigována přenosným ultrasonografem při příjmu, jen v krajní nouzi se při jednoznačné diagnóze srdeční tamponády provádí necíleně již v terénu. Konzervativní léčba spočívá v tlumení bolesti. Antikoagulancia a trombolytika jsou kontraindikována, nesteroidní analgetika nejsou vhodná. Indikací k chirurgické léčbě je vznik pseudoaneuryzmatu, popřípadě jiných poruch srdeč­ních struktur.

Prognóza nemocného s kontuzí myokardu je obvykle dobrá, pokud nejde o součást rozsáhlejšího poranění.

I. Málek, J. Drábková

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 472–473.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster