Detail hesla - Blokáda atrioventrikulárního převodu

Blokáda atrioventrikulárního převoduSlovníková definice
Poruchy převodu vzruchu ze sinusového uzlu do atrioventrikulární převodové soustavy a na komory. Rozlišujeme 3 stupně poruch: 1. stupeň – PQ interval > 0,20. 2. stupeň – Mobitz I (Wenckebachovy periody) progresivní prodlužování PQ intervalu po kterém chybí QRS komplex. Mobitz II konstantní interval PQ s náhlým výpadem QRS komplexu. 3. stupeň – úplný AV blok. Mohou se vyskytovat při akutním infarktu myokardu, myokarditidě, kardiomyopatii.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster