Detail hesla - Dysfunkce sinusového uzlu

Dysfunkce sinusového uzluSlovníková definice
Neadekvátní chronotropní odpověď na metabolické požadavky organismu.

Plná definice

Nejstarší definice vychází z progresivně se snižující maximální srdeční frekvence s rostoucím věkem a používá k výpočtu limitu normální chronotropie srdeční empirický vzorec podle Astranda 0,8 (220 – věk). Nověji je požadováno hodnotit chronotropní odpověď na zátěž při všech stupních zátěže, a nikoliv pouze podle srdeční frekvence na vrcholu zátěže.

Etiologie a patogeneze

Dysfunkce sinusového uzlu se vyskytuje hlavně při sick sinus syndromu, u významných forem ischemické choroby srdeční a u nemocných s dysfunkcí levé komory. Významnými faktory při jejím vzniku jsou ischémie, degenerativní procesy postihující sinusový uzel, autonomní dysfunkce a významné organické postižení levé komory.

Klin. obraz a dg.

Dysfunkce sinusového uzlu se může projevit ve formě sick sinus syndromu s elektrokardiografickými projevy sinoatriální blokády, sinusové bradykardie, tachy-brady syndromu a pomalé fibrilace síní s následnými symptomy, jako jsou únavnost, námahová dušnost, presynkopy, synkopy a palpitace. Chronotropní inkompetence může, ale nemusí sick sinus syndrom provázet, může se také projevovat nezávisle na sick sinus syndromu a pak je klinicky charakterizována nižší pracovní tolerancí. Chronotropní inkompetencí trpí až 40 % nemocných indikovaných k implantaci kardiostimulátoru pro bradyarytmie. Diagnóza spočívá v přesné elektrokardiografické dokumentaci sick sinus syndromu pomocí různých forem holterovského sledování a ve funkčním zátěžovém elektrokardiografickém vyšetření pro rozpoznání chronotropní inkompetence. Elektrofyziologické vyšetření funkce sinusového uzlu je zatíženo nízkou senzitivitou.

Terapie

Při dokumentováné chronotropní inkompetenci je jedinou vhodnou dlouhodobou léčbou u symptomatických nemocných implantace kardiostimulátoru s frekvenční odpovědí na zátěž.

J. Lukl

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 114.

www.galen.czAutor: Galén

Design and code by webmaster