Detail hesla - Dysfunkce levé komory diastolická

Dysfunkce levé komory diastolickáSlovníková definice
Stav, kdy komora při nezvýšeném tlaku v levé síni není naplněna tak, aby byl zajištěn dostatečný tepový objem. Zhoršené diastolické plnění levé komory vede k aktivaci kompenzatorních mechanismů, které zvyšují plicní žilní tlak.

Plná definice

Etiologie a patogeneze

S diastolickou dysfunkcí se nejčastěji setkáváme při ischémii myokardu a jeho strukturálním poškození u různých forem ICHS, u nemocných s kardiomyopatiemi, chlopenními srdečnímu vadami, hypertenzí ap.

Klin. obraz a dg.

Klinickým korelátem je zprvu námahová dušnost, která se v pokročilých stadiích může změnit až v dušnost klidovou s otokem plic. Při fyzikálním vyšetření nacházíme slyšitelnou III. srdeční ozvu a v případě plicního městnání chrůpky na plicích. Diagnóza diastolické dysfunkce levé komory je klinicky důležitá, neboť se udává, že izolovaná diastolická dysfunkce levé komory (tedy bez současné poruchy systolické funkce) je příčinou srdečního selhání až u 30-40 % všech případů. Diastolickou dysfunkci levé komory je možno diagnostikovat a kvantifikovat invazivními a neinvazivními metodami. Invazivní posuzování vyžaduje provedení srdeční katetrizace s posouzením tlakových a objemových změn levé komory v diastole. Neinvazivní metody využívají měření rychlosti pohybu stěn levé komory v diastole či nepřímo posuzují diastolické vlastnosti podle rychlosti a charakteru plnění levé komory. Lze použít radioizotopovou ventrikulografii, echokardiografii či MR.

Terapie

Léčba by měla být směřována cíleně proti vyvolávající příčině. V praxi to znamená odstranit ischémii myokardu (revaskularizace, antiischemická medikace), účinně léčit hypertenzi kvůli zabránění vzniku hypertrofie a strukturálních změn, odstranit stísnění (konstrikci) srdce ap. Příznivý vliv na klinický stav může mít snížení centrálního krevního tlaku (diuretika, ACEI), regrese hypertrofie levé komory u nemocných s hypertenzí (ACEI, blokátory kalciových kanálů). Diastolické plnění levé komory zlepší podání beta-blokátorů prodloužením doby diastoly. Nedihydropyridinové blokátory kalciových kanálů zlepší relaxaci levé komory u nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií.

J. Meluzín

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha: Galén 2005, s. 113.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster