Detail hesla - Defekt septa komor

Defekt septa komorSlovníková definice
Komunikace mezi pravou a levou srdeční komorou; může být jedna, lokalizovaná v perimembranózní, svalové nebo výtokové části komorové přepážky, anebo je mnohočetná. Velikost různá - malý, hemodynamicky nevýznamný (plicní/systémový průtok Qp/Qs < 1,4); střední, obvykle spojený alespoň s mírnou plicní hypertenzí; velký s plicní hypertenzí u plicní cévní nemoci.

Příbuzná hesla: Defekt septa síní

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Při narození nejčastější vrozená srdeční vada, asi 30% se v průběhu života spontánně uzavírá. Spontánní uzávěr nastává zejména malých defektů svalové části interventrikulárního septa (IVS). Původ je multifaktoriální, může být součástí alkoholového postižení plodu u matek - alkoholiček i řady chromosomálních abnormalit, včetně Downova syndromu.

Klin. obraz a dg.

Dle velikosti defektu, stupně plicní hypertenze, popř. přidružených vad. K diagnóze přispěje fyzikální vyšetření (holosystolický šelest s typickou lokalizací maxima vlevo parasternálně), echokardiografie, transezofageální echokardiografie, katetrizační vyšetření.

Terapie

Chirurgický uzávěr hemodynamicky závažných defektů (Qp/Qs 2:1) se zvýšeným tlakem v plicnici (vyšší než 50 mm Hg), při vyšším tlaku v plicní arterii s prokazatelně zachovanou reaktivitou na plicní vazodilatátory (NO, kyslík). Komplikací (u asi 5% středně velikých defektů) může být aortální nedomykavost při prolapsu cípu chlopně do defektu.

Prognóza

Prognóza neoperovaných středních a velkých defektů septa komor bez operace je špatná, dožití středního a vyššího věku je vzácné. Známky špatné prognózy: srdeční insuficience, synkopy, hemoptýza (u plicní hypertenze s cyanózou). U středních a zejména velkých defektů je vysoké riziko infekční endokarditidy.

U Eisenmengerova syndromu je chirurgická léčba kontraindikována.

F. Kölbel

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 671-672.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster