Detail hesla - Dučej tepenná otevřená

Dučej tepenná otevřenáSlovníková definice
Perzistence fyziologického fetálního oběhu krevního.

Plná definice
Spojka mezi aortou distálně od levostranné podklíčkové tepny a plicnicí. Šíře různá, od klinicky němých s minimálním průtokem až po široké s velkým průtokem. Může být přítomna chlopeň, jež může měnit průtok a patrně být i příčinou spontánního uzávěru. Je častější u žen než u mužů, rizikem mohou být zarděnky v graviditě. Neoperovaní dospělí (dnes vzácní) až v polovině případů asymptomatičtí. Ve 3. dekádě a později dušnost a další známky insuficience levé komory, dále palpitace, popř. bolesti na hrudi. Fyzikálně kontinuální systolicko-diastolický »lokomotivový« šelest ve 2. mezižebří vlevo parasternálně a pod levým klíčkem, známky hypertrofie levé komory. Echokardiografie, aortografie aortálního oblouku. Kromě zcela asymptomatických vad vždy indikace k uzávěru pro nebezpečí infekční endokarditidy. Kontraindikací je vysoká plicní hypertenze (PAP vyšší než 2/3 systémového TK bez reakce na podání NO či kyslíku). Uzávěr některým z okluderů (úspěšnost po roce od výkonu v průměru 85 %), po výkonu ATB profylaxe infekční endokarditidy po dobu 6 měsíců. Při chirurgickém uzávěru je nutný několikanásobný podvaz.Prognóza různá podle hemodynamické závažnosti, ohrožení insuficiencí levé komory, plicní cévní chorobou, infekční endokarditidou.

F. Kölbel

Převzato z
Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 672.
www.galen.cz

Autor: Galén

Design and code by webmaster