Detail hesla - Ischémie horních končetin akutní

Ischémie horních končetin akutníSlovníková definice
Stav s ohrožením horní končetiny i života nemocného, vznikající náhlou poruchou perfúze. Situace se v mnohém podobá akutní ischémii končetin dolních, je však mnohem vzácnější. I příčiny poruchy perfúze jsou podobné.

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Embolické uzávěry mívají obvykle příčinu v srdci (arytmie, onemocnění chlopní, hypokineze levé komory, endokarditida, myxom ap.). Emboly bývají křehké a mají tendenci se uchytit na bifurkacích nebo se zde rozdělit a uzavřít dceřiné větve.

Klin. obraz a dg.

Klinický obraz se liší podle výše uzávěru. Obvykle nemocný udává náhle vzniklé bolesti a únavu při práci a pohybu rukou. Ve srovnání se zdravou končetinou lze najít bledost a chlad kůže, zmenšení žilní náplně, vymizení arteriálních pulsací, pozitivní Allenův test a nízký distální tlak (doppler). Stav končetiny bývá méně hrozivý, než je tomu při akutní ischémii končetiny dolní.

Terapie

Rozsah a lokalizaci uzávěru definitivně ozřejmí angiografie, po které lze ihned zahájit intervenční terapii (lokální trombolýza přímými aktivátory plazminogenu, vzácněji mechanická trombolýza). Ihned po rozpuštění krevní sraženiny lze eventuální příčinnou lézi léčit, např. pomocí balonkové angioplastiky či implantace stentu. Chirurgická léčba se primárně uplatní při hrozící ztrátě končetiny. Trvá-li riziko opakování uzávěru, je třeba zvážit dlouhodobou antikoagulační terapii. Obecně je třeba konstatovat, že léčba akutních uzávěrů končetinových tepen patří na specializovaná pracoviště, která mají rozsáhlé metodické možnosti a zkušenosti (chirurgické i intervenční). Končetinové tkáně nejsou na perfúzní poruchy tak citlivé jako např. mozek či myokard. Udává se, že i u závažné ischémie trvající až 5 hodin lze očekávat dobrou úpravu při úspěšné léčbě. Nemocného tedy obvykle lze na specializované pracoviště dopravit.

M. Bulvas

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 270.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster