Detail hesla - Malformace arteriovenózní

Malformace arteriovenózníSlovníková definice
Lokální porucha cévního vývoje s perzistencí primitivních vaskulárních komunikací, která je přítomna již při narození. Manifestovat se však nemusí.

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Genetický přenos je velmi vzácný (např. Renduho-Oslerův-Weberův syndrom). Růst anomálie postupuje s růstem celého organismu a mikroskopicky nedochází k abnormální buněčné proliferaci ani ke spontánní involuci. Patofyziologicky jde o různý stupeň arteriovenózního zkratu.

Klin. obraz a dg.

Typicky jde o tuhou tkáň, na které můžeme pohmatem vnímat pulsaci či víření, zvýšenou teplotu a poslechově může být přítomen šelest. Odvádějící žíly mohou vykazovat zvýšenou náplň, pulsace a v krvi vyšší saturaci hemoglobinu kyslíkem. Sekundárně pak dochází k ischemickým ulceracím či atrofii, otoku a hyperpigmentaci ze žilní hypertenze a hypoperfúze za zkratem. Projevy mohou zahrnovat bolesti, deformaci tkáně a poruchu funkce. Při postižení končetiny je tato delší a objemnější nežli končetina zdravá. Období zvýšené hormonální aktivity (puberta, těhotenství) může provokovat manifestaci onemocnění, které bylo do té doby němé. Platí to i pro trauma.

Komplikace

Vyskytovat se mohou krvácení, ulcerace, ischémie či změny spojené se syndromem vysokého kardiálního výdeje.

Dif. dg.

Vyšetřením je třeba prokázat existenci arteriovenózní komunikace a zjistit, zda jde o zkrat jednoduchý či mnohočetný. Kromě fyzikálního vyšetření mají pro stanovení diagnózy význam USG vyšetření, CT, MR a angiografie a stanovení krevních plynů a saturace hemoglobinu kyslíkem. U nemocných s významným arteriovenózním zkratem je třeba vyloučit i jeho přítomnost na jiné úrovni (např. vrozenou srdeční vadu).

Terapie

V léčbě klinicky významných poruch se uplatní postupy chirurgické (resekce, ligace, amputace) či endovaskulární (embolizace).

M. Bulvas

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 335.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster