Detail hesla - Malformace žilní

Malformace žilníSlovníková definice
Vrozená žilní onemocnění způsobená poruchou cévní diferenciace.

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Na makroskopické úrovni se nevytvářejí arteriovenózní zkraty. Malformace představují abnormální žilní prostory, které nejsou přímou součástí žilní drenáže. Vyskytují se kdekoli, včetně kůže, podkoží a viscerálních struktur. Až na výjimky není toto postižení přenášeno geneticky.

Klin. obraz a dg.

Na místech dostupných fyzikálnímu vyšetření jsou malformace tvořeny měkkou tkání, nepulsují (bez víru a šelestu) a jsou dobře stlačitelné. Při povrchovém umístění mají namodralé zbarvení. Se změnou polohy a poklesem žilního tlaku může docházet k jejich vyprazdňování a zmenšování. Naopak při zvýšení žilního tlaku Valsalvovým manévrem (u dětí při pláči) dojde ke zvýraznění lézí na krku či trupu. Klinicky významné malformace lze zpravidla dělit do dvou kategorií Jde o kavernózní žilní malformace a o malformace s abnormální žilní drenáží, která interferuje s normálním žilním návratem. Pomalu rostou s celým organismem a jen vzácně krvácejí (při umístění na mukózách). Komplikace: nejčastější je trombóza, generalizované kardio­vaskulární efekty nejsou přítomny.

Dif. dg.

Speciální diagnostická vyšetření (MR, USG, přímou punkční arteriografii) neprovádíme, dokud není indikace k intervenci. Při umístění na končetinách ozřejmí klasická flebografie vztah malformace k normálnímu žilnímu systému.

Terapie

Při klinicky němém průběhu není důvod ke specifické léčbě. Flebitidu léčíme běžným způsobem. Z kosmetických důvodů či při funkčních poruchách je možno zvážit chirurgické či intervenční postupy.

M. Bulvas

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 336.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster