Detail hesla - Obstrukce dolní duté žíly

Obstrukce dolní duté žílySlovníková definice
Porucha žilního odtoku z oblastí periferně od uzávěru. Podle efektivity kolaterálního žilního oběhu se mění stupeň kongesce a žilní hypertenze drenovaných tkání, jejich perfúze a hypoxie a event. retence katabolitů.


Plná definice

Etiologie a patogeneze

Nejčastější příčinou uzávěru dolní duté žíly je narůstající ileofemorální trombóza. Mezi další příčiny se řadí břišní neoplazmata (zevní komprese, prorůstání), trombóza kaválního filtru, postradiační fibróza a idiopatická retroperitoneální fibróza.

Klin. obraz a dg.

Klinický obraz se mění s rozsahem uzávěru. Na přítomnost ileofemorální trombózy upozorní otok dolní končetiny. Pro rozšíření trombózy na dolní dutou žílu svědčí vznik otoku i na kontralaterální dolní končetině. Přítomen může být i otok skrota a ascites. Komplikace: další postup trombózy směrem centrálním znamená ohrožení života nemocného. Může se projevit viscerální ischémií při poruše mezenterické drenáže, akutní renální insuficiencí při uzávěru ústí renálních žil, popř. náhle vzniklou hepatomegalií a ascitem při uzávěru hepatálních žil (syndrom Buddův-Chiariho). Obávanou komplikací je masivní plicní embolizace, přicházející hlavně z vlajících trombů a při čerstvé apozici krevní sraženiny.

Dif. dg.

Diagnostika vychází z klinického obrazu. Při úvaze o chirurgické či intervenční léčbě má zásadní význam flebografické vyšetření se znázorněním rozsahu uzávěru. K neinvazivním postupům patří obvykle USG a CT, které mohou ozřejmit nejen rozsah trombózy, ale i příčinu postižení. Laboratorní vyšetření zaměříme i na přítomnost trombofilního stavu (polycytémie, hyperfibrinogenémie, trombocytóza ap.).

Terapie

V úvahu přicházejí hlavně intervenční postupy (fibrinolýza, implantace intravaskulárních stentů) a antikoagulační léčba. Implantace kaválních filtrů se uplatní při prevenci plicní embolizace. S ohledem na příčinu má pro prevenci zásadní význam řádná léčba ileofemorální trombózy s antikoagulací k omezení apozice trombu. Další léčba bude záviset i na vyvolávající příčině. Spolupráce s cévním a břišním chirurgem je nutností.

M. Bulvas

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 403.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster