Detail hesla - Obstrukce horní duté žíly

Obstrukce horní duté žílySlovníková definice
Přináší poruchu žilní drenáže hlavy, krku a horních končetin.


Plná definice

Etiologie a patogeneze

Příčinou mohou být patologické procesy probíhající uvnitř i zevně. K zevním příčinám patří neoplazmata, která žílu komprimují nebo prorůstají dovnitř, aneuryzma aorty, zánětlivé a traumatické procesy a postradiační změny s perivaskulární fibrózou. Z příčin vnitřních je třeba zmínit mechanické a chemické trauma intimy, vznikající při manipulaci katétrem, při dlouhodobé kanylaci centrálního žilního řečiště a při infúzní léčbě cévkou zavedenou do oblasti HDŽ. Následně vzniká stenozující či obturující trombóza.

Klin. obraz a dg.

Kavální obstrukce vede k žilní hypertenzi s kongescí a edémem v drénovaných oblastech. Symptomy mohou být mírnější při lokalizaci uzávěru periferně od ústí v. azygos, která představuje důležitou kolaterální cestu. Zahrnuje-li uzávěr horní duté žíly i ústí v. azygos nebo je-li umístěn mezi tímto ústím a pravou síní, dochází k rozvoji povrchových žilních kolaterál na hrudi a břiše.

Dif. dg.

Diagnózu potvrdí venografie provedená ze žil na předloktí nebo z v. jugularis interna. Katétrem zavedeným z femorální žíly ozřejmíme centrální pahýl uzávěru.

Terapie

Akutní uzávěr léčíme pomocí lokální fibrinolýzy, katétrem zavedeným do uzávěru. Používáme přímé aktivátory plazminogenu (urokináza, tPA). Po rozpuštění trombu je třeba korigovat eventuální příčinnou lézi intervenčně či chirurgicky. Trvá-li riziko opětovné trombózy, je vhodná dlouhodobá antikoagulační léčba. U chronických příčin zvážíme možnost balonkové angioplastiky, implantace stentu či chirurgické léčby.

M. Bulvas

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 403–404.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster