Detail hesla - Syndrom Jeffersonův

Syndrom JeffersonůvSlovníková definice
Neurologické příznaky vznikající z důvodu přítomnosti aneuryzma a. carotis internae v místě foramen lacerum. Jednostranně je přítomná bolest hlavy, ptóza víčka a mydriáza. Můžeme také pozorovat diplopii, homolaterální hyperestézii a šumění v uších. Sir Geoffrey Jefferson (1886–1961), anglický neurolog a neurochirurg. V průběhu první světové války působil jako chirurg v Anglo-Russian Hospital v Petrohradě a ve vojenské nemocnici ve Francii. Po válce působil jako hlavní chirurg a později jako profesor neurochirugie na Salford Royal Hospital v Manchesteru. V roce 1925 provedl první úspěšnou embolektomii v Anglii.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster