Detail hesla - Srdeční rytmy

Srdeční rytmySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

P vlny 

komorové komplexy 

rytmus

pozit. ve II,III,aVF

štíhlé pravidelné 60–100 / min. 

normální sinusový rytmus

pozit. ve II,III,aVF

štíhlé pravidelné < 60 / min. 

sinusová bradykardie

pozit. ve II,III,aVF

štíhlé pravidelné > 100 / min. 

sinusová tachykardie

pozit. ve II,III,aVF 

široké pravidelné 60–100 / min. 

blok Tawarova raménka

neg. ve II,III,aVF 

štíhlé pravidelné 40–60 / min.

síňový (horní junkční)

pozit.ve II,III,aVF

štíhlé nepravidelné 

respirační arytmie / sinusový se SVES

různé 

štíhlé pravidelné 

wandering pacemaker

chybí 

nepravidelné 

fibrilace síní

pravidelné F vlny 

štíhlé pravidelné 

flutter síní

mohou chybět

štíhlé pravidelné > 150 / min.

SVT

chybí 

štíhlé pravidelné 40–60 / min.

střední/dolní junkční

chybí 

široké pravidelné < 40 / min.

komorový rytmus

chybí

široké pravidelné > 150 / min.

komorová tachykardie /
SVT s blokádou raménka

vzdálenost P vln a pravidelných komorových komplexů (PQ interval) je konstantní, delší než 0,2 s

AV blok I°

prodlužuje se vzdálenost P vln a komorových komplexů, komorový komplex pravidelně vypadává

AV blok II°

P vlny i komorové komplexy nepravidelné, nezávislé

AV blok III°


J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster