Detail hesla - Sklon elektrické osy srdeční

Sklon elektrické osy srdečníSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• odpovídá průměrnému směru šíření vzruchu v elektrickém převodním systému srdce, normální hodnota –30° – +120°
• mimo normální sklon bývá zejména při zatížení či hypertrofii některé z komor, hemiblocích levého raménka nebo abnormálním uložení srdce
• sklon elektrické osy srdeční nejlépe odpovídá končetinovému svodu s nejvyšší úhrnnou amplitudou komorového komplexu (= Q + R + S)

sklon el. osy srdeční

aVF

aVL

doleva

+

horizontální

(–)

+

semihorizontální

(+)

+

intermediální

+

+

semivertikální

+

(+)

vertikální

+

(–)

doprava

+


• určení pomocí tzv. Cabrerova kruhu:  postupujte od středu podle úhrnné amplitudy ve svodu, při negativní do šedých polí, při pozitivní do bílých


• v transverzální rovině průměrnému směru šíření vzruchu odpovídá tzv. přechodová zóna (PZ), tj. ten prekordiální svod, kde R = S, obvykle V3-4

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan BydžovskýPřiložené soubory
Design and code by webmaster