Detail hesla - Selhání srdeční při cor pulmonale

Selhání srdeční při cor pulmonaleSlovníková definice
Srdeční selhání pro prekapilární plicní hypertenzi způsobené nemocemi plic, průdušek, pohrudnice, hrudníku nebo plicních cév.

Plná definice

Etiologie a patogeneze

1. hypoxická - alveolární hypoventilace při chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN);

2. restriktivní - intersticiální plicní onemocnění (fibrózy, sarkoidóza, pneumokonióza, karcinomatóza, rozsáhlé srůsty ap.), cor kyphoscolioticum, rozsáhlá resekce plic, pick­wickovský syndrom, syndrom spánkové apnoe;

3. vaskulární - sukcesivní plicní embolizace, primární plicní hypertenze, syndrom akutní dechové tísně (ARDS).

Klin. obraz a dg.

Plicní dušnost, centrální cyanóza, polyglobulie, selhání pravé komory, respirační insuficience, syndrom nízkého minutového výdeje. Diagnóza: anamnéza, fyzikální vyšetření, EKG, rtg hrudníku, spirometrie, základní laboratoř včetně krevních plynů, echokardiografie, pravostranná katetrizace, plicní angiografie.

Terapie

Léčíme především základní onemocnění. U CHOPN léčba bronchiální obstrukce, i u nemocných bez klinických projevů zánětu plic antibiotika. U sukcesivní plicní embolizace prevence dalších příhod - antikoagulace, léčba zdroje embolů, výjimečně mechanické zábrany. Léčba respirační insuficience - kyslík, umělá plicní ventilace. Při selhání pravé komory především diuretika, výhodně v kombinacích s těmi, která šetří draslík. Vazodilatační látky se málo osvědčily, digitalis má malý význam a je spojen s větším rizikem než u selhání levé komory.

J. Toman

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 552.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster