Detail hesla - Syndrom chorého sinu

Syndrom chorého sinuSlovníková definice
Dysfunkce sinusového uzlu a převodního systému v síních. Dle převažující arytmie rozlišujeme různé formy: tachykardicko-bradykardická forma (nejčastější), trvalá výrazná sinusová bradykardie, zástava sinusu nebo SA blokáda s náhradním síňovým rytmem, chronická fibrilace síní s pomalou komorovou odpovědí, syndrom hypersenzitivního karotického uzlu. Příčinou může být ischémie, zánět nebo degenerace. Vyskytuje se ve všech věkových skupinách.

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Nejde o nozologickou jednotku, ale o soubor výše uvedených arytmií různé etiologie. Jejich příčinou mohou být elektrolytová dysbalance (hyperkalémie), zánětlivé procesy (diftérie, revmatická horečka, myokarditida, perikarditida ap.), ischémie (akutní spodní infarkt myokardu, významná koronární stenóza), infiltrativní procesy (amyloidóza, tumory), kolagenózy a degenerativní fibrotické procesy. K výrazné depresi funkce sinusového uzlu přispívají některá antiarytmika.

Klin. obraz a dg.

SSS může, ale nemusí přinášet klinické symptomy. Tyto symptomy (únava, námahová dušnost, presynkopy, synkopy, palpitace) jsou nespecifické, a proto je při zvažování terapie nutný průkaz časové souvislosti udávaných symptomů s objektivním nálezem na EKG. Pokud se bradyarytmii nedaří elektrokardiograficky dokumentovat, může k diagnóze přispět atropinový test. Po použití vzestupné dávky atropinu by frekvence srdeční na ustáleném plató měla dosáhnout minimálně 90-100/min. Rychlou stimulací síní můžeme vyprovokovat patologické pauzy po vypnutí stimulace (měření sinoatriální zotavovací doby).

SSS může být vzácně komplikován náhlou smrtí z asystolie nebo sekundárně vzniklé fibrilace komor. Tachy-brady syndrom může být komplikován trombembolickou příhodou nebo tachykardickou kardiomyopatií.

Dif. dg.

Nespecifičnost symptomů nutí v diferenciální diagnóze vyloučit jejich nearytmické příčiny. Obecně to lze provést dokumentací normálního srdečního rytmu v době udávaných symptomů.

Terapie

V terapii symptomatických forem sick sinus syndromu převažuje léčba trvalou kardiostimulací. Síňovou stimulaci používáme po vyloučení rizikových faktorů vzniku AV blokády (abnormální Wenckebachův bod, raménková blokáda, AV blokáda I a vyššího stupně, prodloužený interval H nebo HV). Při jejich přítomnosti volíme dvoudutinovou stimulaci. Chronotropní inkompetence je indikací k použití kardiostimulátoru s frekvenční odpovědí na zátěž Brady-tachy syndrom není většinou řešitelný antiarytmickou terapií, která vede k prohloubení bradykardické poruchy. Prvním stupněm léčby brady-tachy syndromu by měla být DDD stimulace, druhým stupněm antiarytmická terapie namířená proti tachyarytmiím a po jejím selhání by měla nastoupit ablace Hisova svazku s pokračováním antiarytmické terapie a při její neúčinnosti prevence trombembolických komplikací antikoagulací. Přítomnost sick sinus syndromu je kontraindikací VDD stimulace monokatétrem.

J. Lukl

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 584.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster