Detail hesla - Stenóza a nedomykavost mitrální chlopně

Stenóza a nedomykavost mitrální chlopněSlovníková definice
Stenóza mitrální chlopně kombinovaná s mitrální nedomykavostí. Centrální hemodynamika je určována podílem obou komponent.

Příbuzná hesla: Stenóza mitrální chlopně

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Část obsahu levé komory se při mitrální nedomykavosti vrací zpět do levé síně. Regurgitace znamená pro myokard komory objemové přetížení.

Klin. obraz a dg.

Klinický obraz je určen oběma abnormalitami, tedy zúžením mitrálního ústí i jeho nedomykavostí, přičemž některý z patologických procesů obvykle převažuje. Na rozdíl od čisté mitrální stenózy je přítomno objemové zatížení levé komory, která postupně dilatuje a později i hypertrofuje. Nemocný si stěžuje na únavnost, způsobenou malým minutovým srdečním výdejem a na dušnost při námaze nebo v noci. Pokud vznikne nedomykavost náhle, např. při ruptuře papilárního svalu, může se vyvinout akutní plicní edém. U pokročilých vad je často přítomna fibrilace síní. Poslechový nález je kombinací typického nálezu mitrální stenózy (otevírací klapnutí a průtokový diastolický šelest) a nálezu regurgitace, tedy zpravidla holosystolický šelest s maximem na hrotě, šířící se do axily. Intenzita šelestu neukazuje na závažnost regurgitace. Komplikace jsou podobné jako u čisté mitrální stenózy. EKG: bývá přítomno P mitrale, později fibrilace síní, u významných nedomykavostí mohou být přítomna voltážová kritéria hypertrofie levé komory, u plicní hypertenze komory pravé Na rtg plic bývá patrné rozšíření levé síně a levé komory, mohou být přítomny kalcifikace a známky plicního městnání. V současné době je diagnóza nejčastěji stanovena a kvantifikována dopplerovským USG vyšetřením srdce s barevným mapováním. Katetrizační vyšetření, které dokáže vadu přesně kvantifikovat, není pro indikaci k operaci nezbytné, zůstává však »zlatým standardem«.

Terapie

Léčba je prakticky stejná jako u mitrální stenózy nebo nedomykavosti (viz příslušná hesla).

Prognóza

Prognóza nemocných s kombinovanou mitrální vadou závisí na hemodynamické významnosti a na základní chorobě, která k chlopenní vadě vedla. Operační řešení spočívá v náhradě a/nebo v chirurgické plastice chlopně.

V. Rozsíval

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 670-671.

www.galen.cz


Autor: Galén


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Přístupy k mitrální chlopni


Design and code by webmaster