Detail hesla - Syndrom Beurenův

Syndrom BeurenůvSlovníková definice
Mentální retardace, deficit růstu a kardiovaskulární anomálie. Bývá supravalvulární stenóza aorty, stenóza plicnice, hypertrofie srdce a idiopatická hyperkalcémie. U obličeje je široké čelo, hypoplazie dolní čelisti a hypodoncie. Alois J. Beuren (1919–1984), německý kardiolog. Je spoluautorem publikace „Supravalvular aortic stenosis in association with mental retardation and certain facial appearance“, Texas, 1962.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster