Detail hesla - Klinická klasifikace srdečního selhání – „US CLASSIFICATION“

Klinická klasifikace srdečního selhání – „US CLASSIFICATION“Slovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Klasifikace (Nohria et al., 2003) používá k hodnocení klinického stavu 4 hemodynamické profily:

• A  –  pacient suchý a teplý (bez známek kongesce a hypoperfuze periferie)
• B  –  pacient mokrý a teplý (s kongescí a adekvátní perfuzí periferie)
• C  –  pacient mokrý a studený (s kongescí a hypoperfuzí periferie)
• D  –  pacient suchý a studený (bez kongesce, s hypoperfuzí periferie)

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster