Detail hesla - Killipova klasifikace srdečního selhání

Killipova klasifikace srdečního selháníSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• I  –  bez kliniky srdečního selhání
• II  –  chrůpky, cval se 3. ozvou, zvýšená náplň krčních žil
• III  –  plicní edém
• IV  –  kardiogenní šok (hypotenze, oligurie)

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster