Detail hesla - Hypertenze plicní

Hypertenze plicníSlovníková definice
Hodnota systolického tlaku v plicní arterii vyšší než 30 mm Hg.

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Jsou uváděny tři nejčastější příčiny vzestupu tlaku v plicnici:

* zvýšení tlaku v levé síni (mitrální stenóza);

* hyperkinetická plicní hypertenze (levopravé intrakardiální zkraty);

* zvýšení odporu v plicních cévách, jako příčina nejčastější. Příčinou je vazokonstrikce na úrovni malých arterií nebo arteriol plicních na podkladě hypoxie u nemocných s cor pulmonale. Jinou příčinou je obstrukce cév mnohočetnou opakovanou embolizací do plicnice. Dále obliterativní s uzávěrem arterií a arteriol na podkladě různých forem arteriitid. Vzácnou formou je venookluzivní nemoc plicní, kde bylo dosud popsáno pouze několik desítek pozorování.

V řadě případů se na hypertenzi podílí současně více faktorů. Patofyziologie plicní hypertenze není zatím plně objasněna, ale je intenzivně studována v úrovních vazodilatace/vazospasmus, mitogeneza/cytostáza a trombóza/fibrinolýza.

Klin. obraz a dg.

Příznaky plicní hypertenze jsou často nespecifické, dostavují se pozdě Obtíže jsou podmíněny malým srdečním výdejem s pravostrannou hypertrofií. V popředí obtíží je nevýkonnost, námahová dušnost, srdeční synkopy, případně anginózní bolesti při redukci koronárního řečiště. Terminálně obtíže vyústí do selhání pravého srdce. Objektivně je nejpřesnější měření tlaku v plicnici při katetrizaci. Na EKG jsou známky zatížení pravé komory, echokardiografie umožňuje změření tloušťky stěny pravé komory. Nález na zadopředním snímku hrudníku prokazuje zvětšení stínu pravé komory srdeční a rozšíření truncus intermedius nad 18 mm. Na CT hrudníku lze zhodnotit šíři plicnice. Patrný je rozdíl mezi centrálně dilatovanými a v periferii úzkými stíny plicních cév.

Terapie

K auzální dle stanovené diagnózy. Efekt má dlouhodobá domácí oxygenoterapie (16 hodin denně) a vazodilatační preparáty.

O. Měřička

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 205.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster