Detail hesla - Levostranné srdeční selhání na rtg srdce a plic

Levostranné srdeční selhání na rtg srdce a plicSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• kardiomegalie (KTI – kardiothorakální index > 0,5)
• zvětšení cévních hilů
• rozšíření žil v horních plicních polích
• vymizení plicní kresby v dolních plicních polích
• fluidothorax
• zamlžení perihilózně až alveolární edém

Kerleyovy linie A – několik centimetrů dlouhé, od hilů směřují periferně, ve všech plicních polích; při akutním městnání
Kerleyovy linie B – krátké horizontální, blízko pleury bazálně; při chronickém městnání

• pozor na AP snímky pořizované na lůžku – bývá vyšší kardiothorakální index a snížená transparence bazálně, lopatky se projikují do plicních polí

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster