Detail hesla - Lownova klasifikace komorových arytmií

Lownova klasifikace komorových arytmiíSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
0     žádné komorové extrasystoly (VES)
I a     VES méně než 1 za minutu a 30 za hodinu
I b     VES více než 1 za minutu a méně než 30 za hodinu
II     více než 30 VES za hodinu
III a     polytopní (polymorfní) VES
III b     bigeminicky vázané VES
IV a     VES v párech (kuplety)
IV b     VES v salvách a komorová tachykardie (VT)
V     R na T fenomén (komorová extrasystola nastává časně     v relativně refrakterní fázi cyklu, může přejít ve VF/VT)

• rizikem pro vznik polymorfní tachykardie torsade de pointes je QT interval > 0,5 s (respektive přepočtené QTc > 0,45 s), první pomocí je podání MgSO4 2 g i.v. (dětem 25–50 mg/kg)

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster