Detail hesla - Kardiostimulátor - označení

Kardiostimulátor - označeníSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• 1. písmeno – místo stimulace
A – pravá síň
V – pravá komora
D – obojí

• 2. písmeno – místo detekce
A – pravá síň
V – pravá komora
D – obojí
0 – funkce není přítomna

• 3. písmeno – typ odpovědi
T – spuštění (trigger)
I – vypnutí (inhibice)
D – spuštění síně a vypnutí komory
R – obrácená funkce (reagovat na tachyarytmie)
0 – funkce není přítomna

• ev. 4. písmeno – programování a speciální funkce
P – programovatelný
M – multiprogramovatelný (více než 3 funkce)
C – možnost neinvazivního přerušení (communicating)
R – frekvenční adaptace (rate response)

• ev. 5. písmeno – odezva na tachykardii
P – antiarytmická stimulace (pacing)
S – defibrilace (shock)
D – obojí

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster